2004 xc90 Volvo

Location: Mapleton, Oregon, United States
Make: Volvo
Model: XC90
Year: 2004
Mileage: 155,435

1987 Volvo 240 DL Wagon

Location: Macungie, Pennsylvania, United States
Make: Volvo
Model: 240
Year: 1987
Mileage: 119,200

2000 volvo v40 1.9T

Location: Lawrenceville, Georgia, United States
Make: Volvo
Model: V40
Year: 2000
Mileage: 199,000